• 20:30
  27°
  vindpil
  6 km/h
 • 23:30
  25°
  vindpil
  7 km/h
 • 02:30
  22°
  vindpil
  4 km/h

Weather map for Māndvi

Sunday 20:30
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
0 km/h 12 km/h 29 km/h 50 km/h 75 km/h 118 km/h 180 km/h
-55° -30° -20° -10° 10° 15° 20° 30° 40° 50°
% 12.5 30 60 80 95
940 948 956 964 973 981 988 997 1005 1013 1021 1030 1038 1046 1054
Clouds Clear skies
0.2 mm 0.4 mm 0.6 mm 1.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 30.0 mm
cm 2 10 30 50 75 100 150 200

Map for Māndvi - and other locations we have weather forecasts for

Weather near Māndvi: Surat (49 km)  Ankleshwar (50 km)  Bārdoli (24 km)  Vyāra (18 km)  Kosamba (45 km)  Ghantoli (6 km)  Moti Cher (7 km)  Wāskui (10 km)  Sisor (12 km)  Naren (13 km) 

Highest and lowest observations for India

Highest temperatures right now
31.0° Tiruchchirapalli  (Tamil Nadu)
30.0° Ahmadabad  (Gujarat)
30.0° Bombay / Santacruz  (Maharashtra)
Lowest temperatures right now
21.0° Gorakhpur  (Uttar Pradesh)
21.0° Agra  (Uttar Pradesh)
23.0° Patna  (Bihar)
Highest wind speeds right now
15 km/h Tiruchchirapalli  (Tamil Nadu)
13 km/h Bombay / Santacruz  (Maharashtra)
11 km/h Coimbatore / Peelamedu  (Tamil Nadu)
Highest temperatures today
36.0° Ahmadabad  (Gujarat)
35.0° Tiruchchirapalli  (Tamil Nadu)
35.0° Barmer 
Lowest temperatures today
15.0° Agra  (Uttar Pradesh)
15.6° Udhagamandalam 
18.0° Imphal Tulihal  (Manipur)
Highest wind gusts right now
Current observations from weather stations in India. The reports are not quality checked.